سی او بی پروژکتوری ۵۰ وات سفید | COB 50W White Projector

سی او بی برق مستقیم ۵۰ وات سفید


مناسب برای پروژکتور


کلوین : ۶۵۰۰-۶۰۰۰ کلوین


ولتاژ : ۲۲۰ ولت


سایز : ۵۸×۵۲ میلی متر


✓ نیاز به هیت سینک آلومینیومی دارد


✓ تعداد موجود می باشد

65,000 تومان

ویژگی ها و مشخصات

سی او بی پروژکتوری ۵۰ وات سفید

اطلاعات اضافی

نظرات خریداران