پی سی بی پنج وات ۵۰ میلیمتر | PCB 5W 50MM

پی سی بی پنج وات


قطر : ۵۰ میلی متر


ضخامت : ۱.۳ میلی متر 


قلع اندود شده

12,000 تومان

ویژگی ها و مشخصات

اطلاعات اضافی

نظرات خریداران