پی سی بی ۱۲ وات ۱۰ سانتی متر | PCB 12W 10 CM

پی سی بی ۱۲ وات


قطر : ۱۰۰ میلی متر


ضخامت : ۱.۳ میلی متر 


قلع اندود شده


✓ تعداد موجود می باشد

35,000 تومان

ویژگی ها و مشخصات

اطلاعات اضافی

نظرات خریداران