پی سی بی ۱۸ وات ۱۰ سانتی متر | PCB 18W 10cm

پی سی بی ۱۸ وات


قطر : ۱۰۰ میلی متر


ضخامت : ۱.۳ میلی متر 


قلع اندود شده


✓ تعداد موجود می باشد

30,000 تومان

ویژگی ها و مشخصات

اطلاعات اضافی

نظرات خریداران