پی سی بی ۳۶ وات ۱۴ سانتی متر | PCB 36W 14cm

پی سی بی ۳۶ وات


قطر : ۱۴۰ میلی متر


ضخامت : ۱.۳ میلی متر 


قلع اندود شده


✓ تعداد موجود می باشد

60,000 تومان

ویژگی ها و مشخصات

اطلاعات اضافی

نظرات خریداران