پی سی بی ۱۲ وات ۱۱۲ میلیمتر | PCB 12W 112MM

پی سی بی ۱۲ وات


قطر : ۱۱۲ میلی متر


ضخامت : ۱.۳ میلی متر 


قلع اندود شده


✓ تعداد موجود می باشد

45,000 تومان

ویژگی ها و مشخصات

اطلاعات اضافی

نظرات خریداران