پی سی بی ۱۸ وات ۱۴۰.۵ میلیمتر | PCB 18W 140.5 MM

پی سی بی ۱۸ وات


قطر : ۱۴۰.۵ میلی متر


ضخامت : ۱.۳ میلی متر 


قلع اندود شده


✓ تعداد موجود می باشد

65,000 تومان

ویژگی ها و مشخصات

اطلاعات اضافی

نظرات خریداران