پی سی بی یک وات استار ۲۰ میلیمتر | PCB 1W Star 20MM

پی سی بی یک وات


قطر : ۲۰ میلی متر


ضخامت : ۱.۳ میلی متر 


قلع اندود شده


✓ تعداد موجود می باشد

1,500 تومان

ویژگی ها و مشخصات

اطلاعات اضافی

نظرات خریداران