پی سی بی سه وات ۲۳ میلیمتر | PCB 3W 23MM

پی سی بی سه وات


قطر : ۲۳ میلی متر


ضخامت : ۱.۳ میلی متر 


قلع اندود شده

5,000 تومان

ویژگی ها و مشخصات

اطلاعات اضافی

نظرات خریداران