پی سی بی سه وات ۳۲ میلیمتر | PCB 3W 32MM

پی سی بی سه وات


قطر : ۳۲ میلی متر


ضخامت : ۱.۳ میلی متر 


قلع اندود شده


✓ تعداد موجود می باشد

7,000 تومان

ویژگی ها و مشخصات

اطلاعات اضافی

نظرات خریداران