پی سی بی سه وات ۴۵ میلیمتر | PCB 3W 45MM

پی سی بی سه وات


قطر : ۴۵ میلی متر


ضخامت : ۱.۳ میلی متر 


قلع اندود شده


✓ تعداد موجود می باشد

17,000 تومان

ویژگی ها و مشخصات

اطلاعات اضافی

نظرات خریداران