پی سی بی پنج وات ۲۸ میلیمتر | PCB 5W 28MM

پی سی بی پنج وات


قطر : ۲۸ میلی متر


ضخامت : ۱.۳ میلی متر 


قلع اندود شده


✓ تعداد موجود می باشد

6,000 تومان

ویژگی ها و مشخصات

اطلاعات اضافی

نظرات خریداران